Partnerem strategicznym w ramach projektu „CTFROWA GMINA” jest Trusted Software Services Sp. z o.o.
#
Cybersecurity

Wspieramy polskich przedsiębiorców w doborze oraz wdrożeniach adekwatnych narzędzi zabezpieczających dane

#
Artificial intelligence

Rozmawiamy z liderami rynku rozwijającymi sztuczną inteligencję o etyce oraz efektywności

#
Krajowy system cyberbezpieczeństwa

Uczestniczymy w pracach Grupy Roboczej przy Ministerstwie Cyfryzacji  oraz w innych zespołach sektorowych zajmujących się polskimi regulacjami przepisów UE

#
promujemy

Wiedzę, aby zwiększyć świadomość o zagrożeniach w cyfrowej rzeczywistości oraz metody ich zapobiegania. 

Krajowa Izba gospodarki cyfrowej
wspiera i reprezentuje firmy oraz przedsiębiorców działających na rynku gospodarki cyfrowej

Misją Izby jest rozwój polskiej branży cyfrowej.

Jedną z jej głównych celów jest organizowanie pomocy przedsiębiorstwom i innym organizacjom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na rzecz rozwoju gospodarczego. Jako komitet uczestniczymy w pracach komisji sejmowych, biorąc  czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, bezpośrednio wpływamy na działalność przedsiębiorstw.

network-3537400_1920
Technologiczne priorytety inwestycyjne polskich firm
Internet Rzeczy 62%
Sztuczna Inteligencja 53%
Robotyka 44%

Nasi Eksperci

prof. Arciszewski
prof. Tomasz Arciszewski
Ekspert Digicom
profesor Lewandowski
prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
Ekspert Digicom
prof. Lubacz
prof. dr hab. inż. Józef Lubacz
Ekspert Digicom
Sławomir Chmielewski
Sławomir Chmielewski
Ekspert Digicom
Ireneusz Piecuch
Ireneusz Piecuch
Ekspert Digicom
ZABezpieczenia technologii w firmach
0
%
Filtrowanie Ruchu WWW
0
%
Zapory Sieciowe Nowej Generacji
0
%
Zaawansowana Ochrona Przed Złośliwym Oprogramowaniem
0
%
System Detekcji Włamań

KONTAKT

Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej „DigiCom”
t:+48603131318
e: pkuna@kigc.pl