Analiza potencjału sekcji PKD związanych z sektorem IT

Niniejsza analiza przedstawia potencjalne kierunki oraz technologie, które powinny zostać objęte wsparciem wraz ze wskazaniem instrumentów oraz modelu ich realizacji. W analizie zostały zebrane najlepsze praktyki płynące z wielu, niezależnych źródeł, programów oraz środowisk, między innymi:
– foresight technologiczny 2030,
– Horizon 2020,
– informacje ze świata od inwestorów oraz finansistów,
– informacje ze świata od naukowców, stowarzyszeń oraz inżynierów,
– kierunki badań i prac naukowych w świecie, które mogą się potencjalnie przysłużyć rozwojowi polskiego biznesu i nauki,
– materiały i opracowania dotyczące poszczególnych branż i technologii (ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących strategii).

Pobierz raport „Analiza potencjału sekcji PKS związanych z sektorem IT”

Leave a comment