Jak połączyć ogień z wodą i uczynić z compliance motor zmiany kulturowej w organizacji

Z jednej strony compliance jest coraz bardziej modne, także w Polsce, i wpisuje się w najnowocześniejsze rozwiązania w biznesie, a z drugiej strony budzi obawy, jako potencjalny hamulec rozwoju przedsiębiorstwa i innowacyjnych zapędów poszczególnych pracowników. Jak jest naprawdę? W niniejszej analizie staramy się naświetlić, jak powinno wyglądać dobre compliance, jak uniknąć błędów i wykorzystać atuty polityki compliance w rozwoju przedsiębiorstw w dobie e-gospodarki. 

W pierwszej część analizy koncentrujemy się na szczegółowym wyjaśnieniu, czym w ogóle jest compliance, jak powstało (a jest zjawiskiem stosunkowo nowym) i jakie jest umocowane prawnie. Zwracamy też uwagę na to, że z jednej strony zdarza się, że przedsiębiorstwa są kuszone szybkim zarobkiem na granicy prawa, a z drugiej strony mamy służby państwowe coraz lepiej przygotowane do wykrywania nadużyć. W takiej sytuacji, compliance może odegrać istotną rolę prewencyjną, jako mechanizm blokujący wychodzenie poza ramy prawa, co groziłoby dotkliwymi konsekwencjami. Ponadto, aby nie stosować tylko metody kija, ale także marchewki – compliance może być atrakcyjnym magnesem przyciągającym do danego przedsiębiorstwa kontrahentów z wysoko rozwiniętych państw, wśród których posiadanie compliance może być istotnym kryterium przy wyborze partnerów. 

Druga część analizy, to spojrzenie na compliance w kontekście kultury organizacji. Zwracamy uwagę na to, jak różne jest podejście to tego zagadnienia w poszczególnych kulturach narodowych. Inne podejście będzie np. w krajach o kulturze indywidualistycznej (Skandynawia, Kanada, czy też Polska), a inne w państwach o kulturze kolektywistycznej (Rosja, Meksyk, czy też Rumunia). Jako przykład, analizujemy też ciekawe zjawisko jakim jest Guanxi w Chinach, stojące w sprzeczności z kulturą compliance i polegające na regule wzajemności, stosowanej nawet przez kolejne pokolenia, poczuwające się do odwdzięczenia się za dobro udzielone ich przodkom.

Jako ważny element niniejszej pracy, opisujemy jak może wyglądać zmiana kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie i naświetlamy niezwykle ważną rolę, jaką odgrywają liderzy takich zmian. Wreszcie, opisujemy bardzo ważny aspekt walki ze stresem w przedsiębiorstwach i rolę compliance w tym zakresie. Aż 62 proc. pracowników w Europie skarży się na pracę pod silną presją stresu. 

Jako wniosek z całej analizy, przygotowaliśmy dekalog zasad dobrego compliance. Naszym postulatem jest zwrócenie uwagi na pozytywne postrzeganie compliance, tak aby ten termin nie kojarzył się negatywnie, ale by dostrzegać wszystkie jego plusy.

Autorzy publikacji: Konrad Ciesiołkiewicz, Sławomir Chmielewski

Pobierz publikację „Jak połączyć ogień z wodą i uczynić z compliance motor zmiany kulturowej w organizacji”

Leave a comment