Ankieta – Potrzeby Kompetencyjne Sektora IT

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka realizuje badanie potrzeb kompetencyjnych sektora IT. Wyniki posłużą do opracowania rekomendacji Rady odnośnie szczególnie poszukiwanych kompetencji i kwalifikacji. Będą wykorzystywane również w innych działaniach Rady dotyczących rynku pracy IT w zakresie lepszego dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców. Prosimy Państwa o szerokie wsparcie tego projektu badawczego oraz aktywny w nim udział.

Ankieta jest dostępna na stronie Rady pod adresem –http://radasektorowa.pti.org.pl/index.php/poszukiwane-kompetencje-ankieta. Hasło dostępowe: Kompetencje2020.

Leave a comment