Dane kontaktowe

Przemysław Kuna – Prezes Zarządu
pkuna@kigc.pl     
Iwona Wendel – Wiceprezes Zarządu
iwendel@kigc.pl     

+48 603 13 13 18

Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej „DIGICOM” | ul. Trębacka 4| 00-074 Warszawa | NIP 5213643316 | REGON 146510498 | KRS 0000446834 | Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | www.ekig.pl |