NASZE CELE

  • Reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki cyfrowej i prosumenckiej w Polsce.
  • Kształtowanie, wspieranie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
  • Wyrażenie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych.
  • Organizowanie pomocy przedsiębiorstwom i innym organizacjom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na rzecz rozwoju gospodarczego.
  • Prowadzenie działalności promocyjnej.

DZIAŁALNOŚĆ

  • Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej koncentruje się w Komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego działający w obszarach obejmujących zakres działania komitetu. Komitety pełnią funkcje doradcze oraz integracyjne, jako środowiska działające w celu rozwiązywania konkretnych problemów.
  • Komitety, które uczestniczą w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

bIURA

  • Biuro ds. Cyberbezpieczeństwa – działalność biura koncentruje się wokół bezpieczeństwa w sieci, szczególnie cyberbezpieczeństwa przemysłowego. Pracami Biura kieruje prof. Krzysztof Szczypiorski.
  • Biuro ds. Data Management
  • Biuro ds. Data Science

STATUT

Misją Izby jest rozwój polskiej branży cyfrowej. 

Statut Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej

ZOSTAŃ CZŁONKIEM

Aby zostać członkiem Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej,

wypełnij i prześlij do nas poniższą deklarację.

Deklaracja przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej