Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej "DigiCom"

 
 
+ 48 501307950
 
 
jacek.czech@ekig.pl       
             mariusz.jednoralski@ekig.pl
 
 

Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej "DIGICOM" | ul. Nowowiejska 15/19 lok.334A | 00-665 Warszawa | NIP 5213643316 | REGON 146510498 | KRS 0000446834 | Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | www.ekig.pl |