Cyber bezpieczeństwo głównym priorytetem technologicznym dla szefów firm

Jeśli chodzi o aspekty technologiczne codziennej działalności, najważniejszym priorytetem dla szefów firm z USA i Europy jest cyberbezpieczeństwo. Nieco inne podejście mają badani w Azji.

Z badania CNBC, MindMover i Lightspeed GMI, w którym udział wzięło ponad 500 członków kierownictwa przedsiębiorstw, wynika, że dla ponad połowy respondentów z USA oraz 41 proc. z Europy głównym priorytetem technologicznym na najbliższe 12 miesięcy jest cyberbezpieczeństwo.

Tymczasem w regionie Azji i Pacyfiku cyberbezpieczeństwo znalazło się na dalszym miejscu, wskazane tylko przez co czwartego badanego. Istotniejsze okazały się takie aspekty jak m-commerce, internet rzeczy czy rozwój aplikacji mobilnych.

Powszechne obawy odnośnie bezpieczeństwa wśród szefów firm potwierdzają także inne badania. Przykładowo przeprowadzone w 2015 r. przez PwC wśród CEO firm wykazało, że cyberzagrożenia, w tym brak bezpieczeństwa danych, stanowią obszar "głębokiego niepokoju" dla 45 proc. badanych z USA i 21 proc. na całym świecie.

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/cyber-bezpieczenstwo-glownym-priorytetem-technologicznym-dla-szefow-firm