Druk 3D, Internet Rzeczy, Big Data. Gdzie zmierzają nowe technologie?

W ciągu nadchodzących trzech lat technologią cyfrową o kluczowym znaczeniu pozostanie chmura obliczeniowa. Rosnąć będzie również znaczenie internetu rzeczy, analityki Big Data oraz inżynierii biomedycznej. Dla Polski szczególnie dobrą wiadomością jest europejskie zainteresowanie drukiem 3D, czyli dziedziną, w której uchodzimy za innowatorów. To niektóre wnioski płynące ze zrealizowanego przez KPMG „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Innovation Convergence Unlocks New Paradigms".

Technologie cyfrowe motorem napędowym zmian w biznesie

W globalnym badaniu KPMG o opinię zapytano ponad 800 liderów technologii i biznesu. Z ich odpowiedzi wynika, że zarówno dla indywidualnych konsumentów, jak i dla biznesu największe znaczenie mają chmury obliczeniowe oraz rozwiązania mobilne. Kolejny jednak rok z rzędu zauważalne staje się zmniejszenie ich dominacji nad pozostałymi nowymi technologiami. Obecnie na kluczową rolę chmur obliczeniowych wskazuje 14% respondentów, natomiast znaczenie platform i aplikacji mobilnych, jako technologii o przełomowym znaczeniu dla przemysłu, konsumentów i tworzenia nowych modeli biznesowych, jest wskazywane przez niespełna co dziesiątego respondenta.

Ponadto ważną rolę odgrywają również takie rozwiązania technologiczne, jak:

  • internet rzeczy (9%),
  • analizy danych (9%),
  • inżynieria biomedyczna wraz z cyfrowymi rozwiązaniami medycznymi, druk 3D (7%) oraz
  • rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, czyli poprawiające bezpieczeństwo danych w świecie cyfrowym (6%).

Europa specjalizuje się w druku 3D


Zdaniem menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, spośród wszystkich technologii cyfrowych w Europie największe znaczenie ma druk 3D (12% wskazań). Drukarki trójwymiarowe, bazujące na możliwości przestrzennego wydruku przedmiotów za pomocą bardzo cienkich warstw różnych materiałów (np. polimerów, papieru, plastiku, metali, żywic czy gumy), są postrzegane w Europie jako narzędzia do bardzo szybkiej produkcji prototypów oraz urządzeń w bardzo małych seriach, a także do natychmiastowego „odtworzenia" specjalizowanych części.

Rozwiązania dla inteligentnego domu w centrum zainteresowania konsumentów


Jak wynika z badania KPMG, największe korzyści dla konsumentów w zakresie nowych technologii wynikają z wprowadzenia rozwiązań inteligentnego domu (np. sterowanie urządzeniami AGD, domowym centrum rozrywki, systemem alarmowym, optymalizacją wykorzystania energii elektrycznej itp.). Ważne są również możliwości wykorzystania w czasie rzeczywistym „inteligentnie" przetworzonych danych (np. informacji nt. własnego zdrowia). Respondenci wskazują także na poprawę produktywności konsumentów dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań, jak mobilne aplikacje, internet rzeczy czy inteligentnych urządzeń lub czujników umieszczonych w ubraniach (ang. wearables).

Cyfrowa transformacja biznesowa zmienia najszybciej branże nowoczesnych technologii, sprzedaży detalicznej, telekomunikacji i energetyki


Jednym z kluczowych wyzwań, przed którym stoją obecnie managerowie z różnych branż, jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak ich biznes zmieni się w wyniku postępującej rewolucji cyfrowej. Respondenci z całego świata jednoznacznie wskazują (24% odpowiedzi), że w ciągu najbliższych 3 lat sam sektor nowoczesnych technologii będzie podmiotem największych zmian. Kolejnymi branżami, które ulegną gruntownym zmianom na skutek cyfrowej transformacji są: branża sprzedaży detalicznej (11% wskazań), sektor telekomunikacyjny (10%) i energetyka (9%).

Źródło: http://www.egospodarka.pl/130371,Druk-3D-Internet-Rzeczy-Big-Data-Gdzie-zmierzaja-nowe-technologie,2,39,1.html