IBM rozszerza możliwości Internetu Rzeczy dzięki systemowi Watson

Firma IBM ogłosiła otwarcie globalnej siedziby działu Watson IoT oraz wprowadzenie rozwiązań, które przenoszą możliwości przetwarzania kognitywnego na miliardy czujników, urządzeń i systemów połączonych w ramach Internetu Rzeczy. Będą one dostępne za pośrednictwem chmury IBM Watson IoT Cloud, czyli globalnej platformy IBM dla firm i deweloperów działających w obszarze IoT.

To największa inwestycja IBM w Europie od ponad 20 lat. Nowy ośrodek będzie ulokowany w Monachium i obejmie nie tylko siedzibę działu Watson IoT, ale też pierwsze europejskie centrum rozwojowe systemu Watson. Będzie w nim pracowało około tysiąca specjalistów – deweloperów, projektantów, analityków danych, badaczy i konsultantów tworzących nową klasę rozwiązań łączących w sobie możliwości przetwarzania kognitywnego i IoT.

Na świecie działa 9 miliardów połączonych ze sobą urządzeń, które generują 2,5 kwintyliona bajtów danych dziennie. Jednak bez rozwiązań analizujących te informacje w czasie rzeczywistym, ich wartość jest minimalna. Systemy kognitywne, rozwijane przez IBM, stanowią odpowiedź na to wyzwanie.

Wraz z otwarciem ośrodka w Monachium IBM udostępnia za pośrednictwem IBM Watson IoT Analytics cztery zestawy narzędzi Watson API, obejmujące:

 • przetwarzanie języka naturalnego – umożliwiające użytkownikom interakcję z urządzeniami
  i systemami z wykorzystaniem prostego ludzkiego języka. Dzięki tym API są one w stanie zrozumieć intencje zawarte w wypowiedziach, wiążąc je z dostępnymi źródłami i nadając kontekst w zależności od sytuacji.
 • uczenie maszynowe – umożliwia monitoring napływających danych oraz interakcji użytkowników
  i automatyzację ich przetwarzania w sposób pozwalający na uporządkowanie informacji
  oraz znalezienie w nich pewnych prawidłowości, określenia norm i trendów. Może być stosowanie
  w odniesieniu do wszelkich danych pochodzących z czujników i urządzeń.
 • analizę wideo i obrazów – umożliwiającą wyciąganie wniosków z nieustrukturyzowanych danych pochodzących z plików graficznych i wideo. W połączeniu z danymi z urządzeń może dać wiedzę na temat przeszłych wydarzeń i potencjalnych sytuacji.
 • analizę tekstu – pozwalającą na eksplorację nieustrukturyzowanych danych tekstualnych, w tym transkrypcji z call center, logów, komentarzy na blogach czy tweetów w celu znalezienia korelacji między nimi i odkrywania prawidłowości.

Przykładowo dzięki tym narzędziom, technik, gdy zauważy niecodzienne wibracje jakiegoś urządzenia, będzie mógł zapytać system: „co powoduje wibracje?". System, wykorzystując swoje API i dane sensoryczne, automatycznie połączy słowa z ich znaczeniem i intencją, określi maszynę, do której się one odnoszą i powiąże wcześniejsze naprawy w celu odnalezienia najbardziej prawdopodobnych źródeł drgań, a z potem zarekomenduje rozwiązanie.

Przetwarzanie kognitywne reprezentuje nowa klasa systemów, które nie będąc kompletnie zaprogramowane, uczą się i wnioskują z kontaktów i doświadczeń z ludźmi oraz otoczeniem, przez co są w stanie znaleźć sens w 80 proc. nieustrukturyzowanych danych pochodzących z IoT. W efekcie użytkownicy mają dostęp do pełniejszych wniosków i mogą podejmować lepsze, oparte o nie decyzje.

Źródło: http://www-03.ibm.com/press/pl/pl/pressrelease/48511.wss