Innovation manual

Innovation manual ( I'm ) to proces oraz metodologia zarządzania projektem jest zestawem gotowych technik wdrażania innowacji w firmach. Etapami procesu są określenie bieżącego  modelu biznesowego, określenie  strategii i wizji działania, utworzenie  modelu zmian, zbudowanie  docelowego  modelu  biznesowego oraz określenie zakresu  innowacji.

Pobierz opracowanie "Innovation manual cz. I"