Niskoemisyjna motoryzacja - Polska vs Europa

Przyszłość ekologicznej motoryzacji wydaje się być przesądzona. Na ulicach pojawia się coraz więcej aut hybrydowych i elektrycznych. Dotyczy to zarówno aut osobowych jak i autobusów i pojazdów komunalnych. Dzieje się tak w całej Europie, ale jeszcze nie w Polsce. Dlaczego? Brakuje promocji i...

Jak połączyć ogień z wodą i uczynić z compliance motor zmiany kulturowej w organizacji

Z jednej strony compliance jest coraz bardziej modne, także w Polsce, i wpisuje się w najnowocześniejsze rozwiązania w biznesie, a z drugiej strony budzi obawy, jako potencjalny hamulec rozwoju przedsiębiorstwa i innowacyjnych zapędów poszczególnych pracowników. Jak jest naprawdę? W niniejszej...

Branża rozrywki elektronicznej w Polsce

Wartość światowego rynku gier w 2014 roku (dane za 2013 rok) szacowana była na 81,5 miliarda USD. Polska znajdowała się w tym podsumowaniu na 23 miejscu z wynikiem 280 milionów USD. Za 2014 rok przychody branży w Polsce osiągnęły już poziom 390 milionów dolarów, co oznacza, że pod tym względem w...

Analiza potencjału IT

Niniejsza analiza przedstawia potencjalne kierunki oraz technologie, które powinny zostać objęte wsparciem wraz ze wskazaniem instrumentów oraz modelu ich realizacji. W analizie zostały zebrane najlepsze praktyki płynące z wielu, niezależnych źródeł, programów oraz środowisk, między innymi:...

Analiza eksportu ICT

W publikacji zebranych zostało osiem success story, opisujących eksport produktów i usług polskich firm IT na rynek zagraniczny. Jak widać z przeprowadzonych wywiadów z firmami, najczęstszym kierunkiem, jaki obierają polskie firmy – to Niemcy i USA. Wynika to z naturalnych kierunków...

LTE W POLSCE

Technologia LTE (z ang. Long Term Evolution ) znana również jako technologia 4G, jest następcą obecnie wykorzystywanych standardów sieci cyfrowych telefonii komórkowej, czyli 3G. Niesie ze sobą wiele usprawnień, z których najważniejsze to: większa prędkość pobierania i wysyłania danych, mniejsze...

Innovation manual cz. III - Rozwiązania IT

Innovation manual IT łączy wykorzystanie modelu biznesowego i mapy strategii, w celu wdrażania w firmach rozwiązań informatycznych, które zapewnią tym firmom rozwój. Pomogą w tym odpowiedzi na pytania: Jak IT wspiera poszczególne segmenty klientów? W jaki sposób IT wspiera budowanie relacji...

Innovation manual cz. II - Rozwiązania IT

Opracowanie dotyczy wdrażania rozwiązań informatycznych w małych firmach. Zakres wdrażania innowacji w firmie jest wynikiem porównania obecnego i przyszłościowego modelu biznesowego, identyfikacja wdrażanych rodzajów innowacji jest możliwa dzięki zmapowaniu podstawowych rodzajów innowacji na...

Innovation manual cz. I

Innovation manual ( I'm ) to proces oraz metodologia zarządzania projektem jest zestawem gotowych technik wdrażania innowacji w firmach. Etapami procesu są określenie bieżącego modelu biznesowego, określenie strategii i wizji działania, utworzenie modelu zmian, zbudowanie docelowego...