Niskoemisyjna motoryzacja - Polska vs Europa

Przyszłość ekologicznej motoryzacji wydaje się być przesądzona. Na ulicach pojawia się coraz więcej aut hybrydowych i elektrycznych. Dotyczy to zarówno aut osobowych jak i autobusów i pojazdów...

Jak połączyć ogień z wodą i uczynić z compliance motor zmiany kulturowej w organizacji

Z jednej strony compliance jest coraz bardziej modne, także w Polsce, i wpisuje się w najnowocześniejsze rozwiązania w biznesie, a z drugiej strony budzi obawy, jako potencjalny hamulec rozwoju...

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W dniu 26 października 2017 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego odbędzie się kolejna konferencja poświęcona przeciwdziałaniu zagrożeniom...

Powstało Biuro ds. Cyberbezpieczeństwa KIGC

W dniu 29 czerwca 2016 w strukturze Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej DIGICOM zostało powołane Biuro ds. Cyberbezpieczeństwa. Pracami Biura będzie kierował prof. Krzysztof Szczypiorski.

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski.

IT-Matchmaker PL

IT-Matchmaker jest narzędziem służącym do wyszukiwania oprogramowania biznesowego, zapewnia Leady sprzedażowe oraz umożliwia klientom prowadzenia wyboru oprogramowania wraz z realizacją...