X Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat bezpieczeństwa:

NOWOCZESNE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA

 

- 26 października 2017- 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213

05-420 Józefów

 

 

Szanowni Państwo!

W dniu 26 października 2017 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego odbędzie się kolejna konferencja poświęcona przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa w różnych obszarach życia społecznego przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli m.in.: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Komenda Główna Straży Pożarnej, Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej; Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców „Nostra Res"; Stowarzyszenie Informatyków Polskich.

Misja konferencji

Misją Konferencji jest przeprowadzenie rozważań na temat bezpieczeństwa w kontekście aktualnych zagrożeń, w szczególności nielegalnej imigracji, możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu opracowywania planów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa narodowego. 

Cel konferencji

Celem Konferencji jest przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i firm specjalizujących się w budowie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających typowanie sprawców przestępstw oraz wykonywanie analiz operacyjnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także w sferze bankowości, telekomunikacji i energetyki.

Tematyka konferencji

Konferencja będzie miała charakter panelowy, podczas których poruszone zostaną aspekty teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa narodowego, aspekty socjologiczne, poziomu zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz możliwościami jakie dają nowoczesne narzędzia informatyczne w analizie potencjalnych zagrożeń i typowania sprawców przestępstw w tym zamachów terrorystycznych.

Więcej>>