wkilkachwilimg
31 stycznia: RODO w Kilka Chwil

Realizując misję edukacyjną, wraz z m.in. członkami organizacji zrzeszających inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz Krajową Izbą Gospodarczą zapraszamy do skorzystania…